Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

1. Datele furnizorului
Numele furnizorului: Asociaţia Mişcare de Tabără/ Yuppi Tábormozgalom/ Camping Motion
Sediul furnizorului: Str. Grigore Alexandrescu nr. 12, Bl. M2, Sc.1, Ap. 12, Cluj Napoca, judeţul Cluj, România
Email: office@yuppicamp.ro
Tel.: 0747283845
Cont :
EUR: RO 26 OTPV 2000 0057 8485 EU 01
HUF: RO 73 OTPV 2000 0057 8485 HU 01
RON: RO 69 OTPV 2000 0057 8485 RO 01
Nr. de înregistrare în Registrului de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal: 33239

2. Definiţii
În cuprinsul prezentului document următorii termeni se traduc astfel:

Furnizor: persoană juridică prestând servicii de tip informativ
Utilizator: persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii
şi condiţiile de utilizare ale prezentului site;
Site: portalul aparţinând şi fiind administrat de Asociaţia Mişcare de Tabără Yuppi, care se află la
adresa www.yuppicamp.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind activitatea
Asociaţiei Mişcare de Tabără Yuppi.
Conţinutul site-ului: orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii,
grafică, audio, video;
Utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi
legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Asociaţia Mişcare de Tabără Yuppi
Donația reprezintă transferarea benevolă de către o persoană fizică a unei sume către Asociaţia Mişcare
de Tabără Yuppi pentru a sprijini proiecte, programe sau activități desfășurate de aceasta și prezentate pe
site-ul www.yuppicamp.ro
Sponsorizarea reprezintă transferarea benevolă de către o persoană juridică a unei sume către Asociaţia
Mişcare de Tabără Yuppi pentru a sprijini proiecte, programe sau activități desfășurate de aceasta și
prezentate pe site-ul www.yuppicamp.ro, după încheierea prealabilă a unui contract de sponsorizare.

3. Condiţii
3.1. Drepturi de proprietate intelectuală
Conținutul Site-ului este selectat după criteriile Furnizorului și la libera alegere a acestuia.
Conținutul Site-ului Yuppi Camp este protejat de Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile
conexe. Toate materialele integrate în acest Site sunt proprietatea intelectuală a Furnizorului. Aceste
materiale pot fi utilizate numai cu menționarea sursei şi cu acordul scris în prealabil al furnizorului.
Site-ul Yuppi Camp este pus la dispoziția utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau
profesional și în scop educațional. 

Furnizorul își rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor
termeni și condiții, inclusiv violarea drepturilor Yuppi Camp referitoare la sigla și logo-ul organizației și a
drepturilor de autor referitoare la conținutul site-ului.


3.2 Excluderea răspunderii
Furnizorul îşi asumă responsabilitatea de a actualiza conţinutul site-ului în mod constant în măsura
propriilor posibilităţi, însă nu răspunde de proprietatea integrală, actuală acestuia în orice împrejurare, sau
eventualele schimbări aplicate în conţinut. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment
conținutul site-ului, inclusiv termenii și condițiile de utilizare ale acestuia.
Furnizorul nu răspunde pentru consecințele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv
folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.
Există posibilitatea ca Site-ul să sufere schimbări, fără voia şi implicarea Frunizorului. Prin urmare
Furnizorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru precizia, veridicitatea, actualitatea sau conţinutul acestor
informaţii, documente sau alte materiale scrise.
Furnizorul nu garantează și nu își asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruși sau orice
altă contaminare care are proprietăți distructive. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de
aceea orice informație transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului.
Furnizorul nu garantează funcţionarea fără erori sau greşeli a Site-ului. Furnizorul nu acoperă pagubele,
pierderile sau costurile care provin din utilizarea, funcţionarea necorespunzătoare sau eronată a Site-ului
şi greşelile care pot proveni din errori ale sistemului sau al unor contaminări cu viruşi.
Site-ul Yuppi Camp poate conține link-uri către alte site-uri care nu sunt controlate de către Yuppi Camp.
Yuppi Camp pune la dispoziție aceste link-uri doar cu caracter informativ și pentru a ajuta utilizatorul, iar
includerea acestora nu presupune ca Yuppi Camp să obțină vreo aprobare în acest sens din partea site-
urilor respective. Yuppi Camp nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri sau în
legătură cu acestea.


3.4. Donaţii
Prin intermediul site-ului www.yuppicamp.ro se pot face donaţii online. Donatorul are posibilitatea să
selecteze suma pe care doreşte să o doneze. Suma pe care o va direcţiona se va folosi de către Asociaţia
Mişcare de Tabără Yuppi pentru organizarea taberelor gratuite destinate copiilor cu boli cronice. Suma
donată se retrage de pe cardul bancar indicat de utilizator. În cazul în care donatorul completează
coordonatele sale de contact şi îşi dă acordul pentru adăugarea în lista primitorilor de Newsletter, va fi
introdus în lista susţinătorilor Asociaţiei Mişcare de Tabără Yuppi.


4. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal/ Politica de confidenţialitate
Asociaţia Mişcare de Tabără Yuppi este înregistrată ca operator in Registrul National de Evidenţă a
Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al ANSPDCP cu nr. 33239 conform Legii 677/2001


4.1. Baza de date Yuppi Camp
Datele cu caracter personal/ categoriile de date prelucrate de către Frunizor prin intermediul Site-ului
sunt:

1. Date de identificare cum ar fi : nume, prenume, serie si numar act de identitate (CI/ pasaport), etc.
2. Alte date aflate in documentele de identitate precum data și locul nașterii, cetățenia, adresa
domiciliu, etc.
3. Date de contact precum email, numere de telefon, adresa domiciliu/ reședința
4. Date legate de profesia, calitatea de reprezentant al unei persoane juridice, funcția ocupată
5. Date legate de starea medicală şi antecedente penale – aceste date fiind colectate doar în cazul
înregistrării în baza de date a voluntarilor. Mai multe detalii despre acestea veţi citi pe acestea
platformă.


4.2. Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt colectate de la dumenavoastră când ne trimiteţi un e-mail, cereţi
informaţii legate de activitatea noastră, vă înregistraţi ca şi voluntar, faceţi o donaţie, şi sunt folosite
pentru:
● A putea gestiona întrebările şi plângerile dvs.;
● Procesarea donaţiilor făcute online;
● Oferirea de informaţii legate de activitatea Asociaţiei Mişcare de Tabără Yuppi, a campaniilor şi
evenimentelor, precum şi a serviciilor noastre;
● Promovarea posibilităţilor de voluntariat în cadrul Asociaţiei;
● Oferirea serviciilor asociației;
● Strângerea de fonduri;
● Desfăşurarea cercetărilor de piaţă.
Utilizatorii şi donatorii pot de asemenea solicita prin scris adăugarea, corectarea sau ștergerea datelor
personale, conform reglementărilor GDPR. Cu toate că Regulamentul General pentru Protecția Datelor se
aplică în toate statele Uniunii Europene, GDPR nu poate anula prevederile legale naționale care stabilesc
păstrarea datelor personale în documentele financiare. Spre exemplu, conform legii, datele personale
(nume, prenume, CNP, adresă, date act de identitate) din documentele financiare (facturi, extrase de cont,
chitanțe, registre) vor fi păstrate până la 10 ani de la data generării lor. În acest caz informațiile nu pot fi
șterse, chiar dacă există o solicitare în acest sens din partea donatorului.
În cazul în care ștergerea informațiilor nu contravine legii, datele personale ale donatorului vor fi
eliminate din baza de date în cel mult 30 de zile calendaristice de la data solicitării.
După acordarea consimțământului de colectare, prelucrare și stocare a datelor personale, acestea sunt
păstrate în baza de date Asociaţia Mişcare de Tabără Yuppi timp de 5 ani.


4.3. Angajamentul Furnizorului
În calitate de Furnizor al Site-ului vă asigurăm că:
Nu vom oferi niciodată informaţii despre dumneavoastră altor companii care au în vedere programe de
marketing.
Vă vom ţine la curent cu activitatea noastră, atât în ceea ce priveşte campanile noastre de promovare şi
strângere de fonduri, cât şi în ceea ce priveşte serviciile pe care le oferim.
Vom folosi informaţiile dumneavoastră numai atunci când avem consimţământul dumneavoastră în
prealabil.
Ne puteţi oricând comunica felul în care doriţi ca Asociaţia Mişcare de Tabără Yuppi să comunice cu
dumneavoastră, inclusiv felul în care doriţi să fiţi contactaţi. Vă asigurăm că vom respecta întru totul
solicitarea dumneavoastră.

Vom lua toate măsurile de siguranţă pentru a proteja datele dumneavoastră personale prin politici şi
proceduri de securitate.


4.4. Drepturile Utilizatorului
În conformitate cu Regulamentul General de Protecţie a Datelor care va fi în vigoare începând cu
25.05.2018, în calitate de Utilizator aveţi următoarele drepturi:
1. Dreptul de a accesa informaţiile personale;
2. Dreptul de a edita şi de a actualiza informaţiile personale;
3. Dreptul de a solicita ca informaţiile personale să fie şterse;
4. Dreptul de a restricţiona procesarea informaţiilor personale;
5. Dreptul de a obiecta;
6. Dreptul de a emite o plângere către o autoritate supraveghetoare.

Politica de utilizare a cookieurilor