ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

Adatkezelési tájákoztató

1. Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Asociaţia Mişcare de Tabără/ Yuppi Tábormozgalom/Camping Motion
A szolgáltató székhelye: Grigore Alexandrescu utca, 12-es szám, M2-es épület, 1-es lépcsőház, 12-es
lakrész, Kolozsvár, Kolozs megye, Románia
E-mail: office@yuppicamp.ro
Telefonszáma: 0747283845
Számlaszám:
EUR: RO 26 OTPV 2000 0057 8485 EU 01
HUF: RO 73 OTPV 2000 0057 8485 HU 01
RON: RO 69 OTPV 2000 0057 8485 RO 01
Adatvédelmi nyilvántartási száma: 33239

2. Meghatározások
Az alábbi Szabályzatban írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást végző jogi személy.
Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt, vagy a weboldalon elérhető szolgáltatásokat
bármilyen módon igénybe veszi.
Honlap:  a Yuppi Tábormozgalom Egyesület tulajdonában levő honlap, melynek címe:
www.yuppicamp.ro és ahol a Felhasználó a Yuppi Tábormozgalom Egyesület tevékenységéről
informálódhat
Honlap tartalma: bármilyen informatív jellegű anyag - szöveg, fénykép, grafika, hang - vagy
videófelvétel
Visszaélésszerű használat: a honlap szabályzat- és jogszabály ellenes használata, vagy bámilyen, a
Yuppi Tábor Egyesület számára, károkkal járó felhasználás
Adomány:  magányszemélyek által, önkéntes módon utalt pénzösszeg a Yuppi Tábormozgalom
Egyesület számlájára, annak érdekében, hogy támogassák az egyesület tevékenységét és projekjeit,
melyekről a Felhasználó a honlapon értesülhet
Szponszorizálás: jogi személyek által, önkéntes módon utalt pénzösszeg a Yuppi Tábormozgalom
Egyesület számlájára, annak érdekében, hogy támogassák az egyesület tevékenységét és projekjeit,
egy előre megkötött szerződést követően

3. Feltételek
3.1 Szerzői jogok
A Yuppi Camp honlap tartalmát a Szolgáltató szabályozza, saját kritériumai szerint.
A Honlap tartalmát a szerzői és kapcsolódó jogok tekintetében a 8/1996 törvény védi. A honlapon
megtalálható anyagok a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. Az anyagok felhasználása kizárólag a
Szolgáltató írásbeli engedélyével és a forrás megjelenítésével lehetséges.
A weboldalt megtekintő és használó Felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú
felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban
jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.
Szolgáltató fenntartja jogát, hogy kártérítést indítson el, a törvény által megszabott módon, a
szabályzat bármilyen megszegéséért, beleértve a Yuppi Camp nevére, logójára és a Honlap tartalmára
vonatkozó szerzői jogok megsértését.

3.2. Felelősség kizárás
Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére,
azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért,
nem vállal felelősséget. Szolgáltató fenntartja jogát, a Honlap tartalmára, illetve a használatára
vonatkozó szabályzatának módosítását illetően.
Szolgáltató nem felel a Honlap használatából származó következményekért, tárgyi vagy szellemi
jellegétől függetlenül, beleértve a Honlap alkalmatlan, törvényszegő használatára vonatkozó
kártérítéseket is.
Előfordulhat, hogy a Honlapon a Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik,
ezért Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő tartalom pontosságára,
megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, az elérhető információk,
dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.
Szolgáltató nem garantál, illetve nem vállal felelősséget a Honlap használatának következtében történő
bármilyen jellegű vírusos fertőzésért, akkor sem, ha ez pusztító jelleggel rendelkezik. Az internetes
adatvitel egyike sem 100%-osan biztonságos, ezért bármilyen információ szolgáltatás, egyben
kockázatvállalást is magába foglal a Felhasználó részéről.
Szolgáltató nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését.
Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal
kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből,
meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból
következnek be.
A Yuppi Camp weboldal tartalmazhat más weboldalakra kapcsolódó linkeket, melyek nem tartoznak a
Szolgáltató tulajdonában. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adott weboldalak tartalmát és
használati szabályzatát illetően.


3.4. Adományok
A www.yuppicamp.ro honlapon keresztül lehet online adományozni. Az adományozó kiválaszthatja
azt a pénzösszeget, amit adományozni szeretne. Az adomány a Yuppi Tábormozgalom Egyesülete
tulajdonába kerül, melyet a krónikus beteg gyerekeknek szóló táborok megszervezésére fordít. A
kijelölt összeg a Felhasználó által megadott bankszámláról vonódik le. Amennyiben az adományozó
közli személyes adatait, és engedélyét adja a Hírlevél listához való csatoláshoz, hozzá adjuk a Yuppi
Tábormozgalom Egyesület támogatóinak listájához.


4. Adatvédelem
A Yuppi Tábormozgalom Egyesület felhasználóként jegyezve van a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnál
(Registrul National de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal al ANSPDCP) a 33239
szám alatt a 677/2011 törvény alapján.


4.1. A Yuppi Tábor adatbázisa
A Szolgáltató által, a Honlapon keresztül feldolgozott és használt személyes adatok:
1. Azonosító adatok: név, keresztnév, személyazonossági kártya adatai stb.
2. Személyazonossági kártyán szereplő más jellegű adatok: születési hely és dátum,
állampolgárság, lakcím, stb.
3. Elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám, postacím
4. Foglalkozással, szakmával kapcsolatos adatok
5. Egészségügyi és bűnügyi előzményekkel kapcsolatos adatok: ezeket csak az önkéntes
adatbázisba való beiratkozáskor igényeljük. További információkat ezzel kapcsolatosan az
adott felületen olvashatóak


4.2. Adatgyűjtési és kezelési folyamatok
A személyes jellegű adatokat begyűjtése akkor történik, amikor e-mailt írnak nekünk, regisztrálnak
önkéntesnek, adományoznak felületünkön keresztül, és arra használjuk, hogy:
● Kezelni tudjuk a beérkező kérdéseket, panaszokat;
● Rendszerezzük a beérkező adományokat;
● Információkat tudjunk nyújtani az egyesület tevékenységéről, kampányairól, eseményeiről és
szolgáltatásairól;
● Promováljuk az egyesületen belül gyakorolható önkéntességi lehetőséget;
● Biztosítsuk az egyesület szolgáltatásaihoz való hozzáférést;
● Pénzügyi kereteket teremtsünk meg;
● Piackutatást végezzünk.
A Felhasználók és az Adományozók jogában áll a kérvényezni írásban az adataik hozzá-adását,
módosítását vagy törlését az adatbázisból a GDPR törvényi rendelkezésnek megfelelően.
Annak ellenére, hogy a GDPR az összes Európai Únióhóz csatlakozott országra érvényes, nem írja
felül a már létező nemzeti jogszabályokat a pénzügyi dokumentumokban szolgáltatott személyes
adatokra vonatkozóan. A törvények szerint a pénzügyi dokumentumokban (nyugta, számla, banszámla
kivonat, iktató) szerepelő adatok (név, keresztnév, személyi szám, lakcím, személyazonossági kártya
adatai), a dokumentum gyártásának időpontjától számolt 10 évig megtartandóak. Ebben az esetben az
információk nem törölhetőek, még kérvényezés esetén sem.
Abban az esetben ha az információk törlése nem törtvény ellenes, az adományozó személyes adatait, a
kérvényezés időpontjától számolva 30 napon belül töröljük.
Az adatgyűjtési-, kezelési és tárolási nyilatkozat elfogadása következtében a személyes adatokat a
Yuppi Tábormozgalom Egyesülete 5 évig tárolja.


4.3. A Szolgáltató kötelezettségei
A Honlap Szolgáltatójaként vállaljuk, hogy:
Nem fogjuk kiadni a Felhasználó adatait más olyan szervezeteknek, melyek marketing jellegű
programokat forgalmaznak.
Informáljuk a Felhasználót tevékenységeinkről, adománygyűjtő kampányainkról és
szolgáltatásainkról.
Csak abban az esetben használjuk a személyes adatokat, amennyiben a Felhasználó beleegyezését
adja.
A Felhasználó meghatározhatja a kommunikációs csatornát, melyen keresztül szeretné, hogy a Yuppi
Tábormozgalom Egyesület tartsa vele a kapcsolatot.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Felhasználó adatait biztonságban tartsuk, az erre a célra
létrehozott protokollok és biztonsági eljárások segítségével.


4.4. A Felhasználó jogai
A 2018 május 25-én érvénybe lépett GDPR rendeletnek megfelelően Felhasználóként a következő
jogokkal rendelkezik:
1. A személyes adatokhoz való hozzáférés
2. A személyes adatok módosítása

3. Személyes adatok törlésének kérvényezése
4. Személyes adatok kezelésének letíltása
5. Fellebbezés
6. Panasztétel a megfelelő adatvédelmi hatóságoknál.

Sütik (cookie) kezelése

-